@0,0@0,8000 TEHNOSTROJ d.o.o. Zavidovići, kotlovi, kotlovnice, expanzioni moduli, sušara za drvo, parionica za drvo, oprema za pelet, ventlacije, transportna oprema, oprema za termičku obarad drveta.......
 • Slide 1
  Objekti i oprema za drvnu industriju
  Tehnološka rješenja u primarnoj i finalnoj preradi drveta,
  transportna oprema u preradi drveta, sušare za drvo, parionice,
  termička obrada drveta, kotlovnice na krupne i sitne drvne ostatke,
  oprema za proizvodnju peleta, izvlakači piljevine, ventilacija, ...
 • Slide 2
  Sušare za drvo, sušara za drvo,
  Objekti su standardne izvedbe. Kapacitet sušare je prilagođen potrebama kupca.
  Vođenje procesa sušenja je iz komandnog prostora ili biroa.
 • Slide 3
  Parionice
  Radimo direktne i indirektne parionice za drvo,
  ovisno o tipu kotlovnice kojom raspolaže investitor.
  Moguća je montaža opreme parionice u klasično zidani objekat.
 • Slide 4
  Termička obrada drveta
  Termička obrada drveta, ISPM15, opremu ugrađujemo zajedno
  sa opremom sušare ili u posebno izvedene objekte.
  Objekti mogu biti montažni ili klasične izvedbe.
 • Slide 5
  Kotlovnice
  Kotlovi na drvne ostatke, sa ručnim i automatskim loženjem.
  Snage kotlova su do 3,0 MW.
  Sagorijevaju sirovu piljevinu iz proreza bez posebnog tretmana prosušivanja.
  Podni hidraulični izvlakači za izvlačenje piljevine iz silosa.
 • Slide 6
  Mašine - Strojevi - Ventilacija
  Transportna oprema u primarnoj i finalnoj preradi drveta.
  Ventilacija. Remont mašina i opreme.
 • Slide 7
  Oprema za proiizvodnju peleta
  Oprema za proizvodnju peleta
  Kapacitet se prilagođava potrebama investitora.

Naše djelatnosti

Objekti i oprema za drvnu industriju
Sušare za drvo

Objekti su standardne izvedbe. Kapacitet sušare je prilagođen potrebama kupca. Vođenje procesa sušenja je iz komandnog prostora ili biroa.

Parionice

Radimo direktne i indirektne parionice za drvo, ovisno o tipu kotlovnice kojom raspolaže investitor. Moguća je montaža opreme parionice u klasično zidani objekat.

Termička obrada drveta

Termička obrada drveta, ISPM15, opremu ugrađujemo zajedno sa opremom sušare ili u posebno izvedene objekte. Objekti mogu biti montažni ili klasične izvedbe.

Kotlovnice

Kotlovi na drvne ostatke, sa ručnim i automatskim loženjem. Snage kotlova su do 3,0 MW. Sagorijevaju sirovu piljevinu iz proreza bez posebnog tretmana prosušivanja. Podni hidraulični izvlakači za izvlačenje piljevine iz silosa.

Mašine - Strojevi - Ventilacija

Transportna oprema u primarnoj i finalnoj preradi drveta. Ventilacija. Remont mašina i opreme.

Oprema za pelet

Oprema za proizvodnju peleta. Kapacitet se prilagođava potrebama investitora.

Naši projekti

Neki od realizovanih projekata

Certifikati

Svi poslovni procesi se odvijaju u skladu sa implementiranim
i certificiranim sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

KONTAKT

Poštanska adresa:
Omladinsko naselje bb
72220 Zavidovići
Bosna i Hercegovina
Fax:
+387 (0)32 878 348
GSM:
+387 (0)65 036 326
+385 (0)98 17 37 641
E-mail:
Copyright © 2015 Tehnostroj